Evidenční list hlásného profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LibuňkaStanice:Pelešany
Kraj:Liberecký krajORP:TurnovObec:
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:2.40[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-02-018
Plocha povodí:98,82[km2]Zeměpisné souřadnice:15.1705487 v.d.   50.5712653 s.š.
Nula vodočtu:247,54[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost24010,1
Pohotovost27017,9Kritické místo:
Ohrožení30028,3
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,8[m3s-1][m3s-1]1123,429,746,755
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
[ Generováno : 04.07.2020 ]