Evidenční list hlásného profilu č.125 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BlaniceStanice:Bavorov
Kraj:Jihočeský krajORP:VodňanyObec:Bavorov
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:37.90[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-03-061
Plocha povodí:500,60[km2]Zeměpisné souřadnice:140532 v.d.   490721 s.š.
Nula vodočtu:415,31[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:58,2
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost14023Bavorov - Heřmaň
Pohotovost17040Kritické místo:
Ohrožení19053
Průměrný roční stav:88[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3,54[m3s-1][m3s-1]2778108200250
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
v obci Bavorov pod jezem
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
125[ Generováno : 01.12.2020 ]