Evidenční list hlásného profilu č.142 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SázavkaStanice:Josefodol
Kraj:VysočinaORP:Světlá nad SázavouObec:Světlá nad Sázavou
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:2.30[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-01-110
Plocha povodí:124,42[km2]Zeměpisné souřadnice:15.4196435 v.d.   49.6829827 s.š.
Nula vodočtu:399,34[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:93,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost14020Josefodol - ústí do Sázavy
Pohotovost17026,2Kritické místo:
Ohrožení22036,4Světlá nad Sázavou
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,828[m3s-1][m3s-1]1730365259
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Světlá nad Sázavou II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Vltavy Praha257329425, 724067719
CPP ČHMÚ Praha244032315, 244032313
KrÚ kraje Vysočina564602267, 724650117
HZS kraje Vysočina569421211
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
22414.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
28217.01.1968
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u silničního mostu, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
142[ Generováno : 14.08.2020 ]