Evidenční list hlásného profilu č.154 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BlaniceStanice:Louňovice pod Blaníkem
Kraj:Středočeský krajORP:VlašimObec:Louňovice pod Blaníkem
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:37.20[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-03-048
Plocha povodí:211,33[km2]Zeměpisné souřadnice:14.8394828 v.d.   49.6204974 s.š.
Nula vodočtu:379,99[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:38,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1855,21Louňovice - ústí Chotýšanky
Pohotovost27014,1Kritické místo:
Ohrožení33534,3Ostrov
Průměrný roční stav:111[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,914[m3s-1][m3s-1]17,63543,665,876,4
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
29213.02.1997
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most u Smršťova, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
154[ Generováno : 26.10.2020 ]