Evidenční list hlásného profilu č.212 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:RokytkaStanice:Praha - Kyjský rybník
Kraj:Hlavní město PrahaORP:Hlavní město PrahaObec:Praha
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:10.20[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-01-0350
Plocha povodí:115,28[km2]Zeměpisné souřadnice:14.5410431 v.d.   50.0967686 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1208,03od LMG Praha - Kyjský rybník po LMG Praha - Vysočany
Pohotovost15012,1Kritické místo:
Ohrožení20020,3ul. Před Mosty, Praha 9
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
212[ Generováno : 19.07.2019 ]