Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:KameniceStanice:Bohuňovsko-Jesenný
Kraj:Liberecký krajORP:SemilyObec:Jesenný
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:3.90[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-01-074
Plocha povodí:179.10[km2]Zeměpisné souřadnice:151940 v.d.   503918 s.š.
Nula vodočtu:305.81[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho190.944
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení346253
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:4.04[m3s-1][m3s-1]56.2123158253300
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
levý břeh, 150 nad silničním mostem
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu