Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:TrotinaStanice:Sendražice
Kraj:Královéhradecký krajORP:Hradec KrálovéObec:Sendražice
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:4.10[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-04-025
Plocha povodí:100.32[km2]Zeměpisné souřadnice:15.8171258 v.d.   50.2966511 s.š.
Nula vodočtu:240.63[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:86.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho190.128
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení39244
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.634[m3s-1][m3s-1]6.5817.724.34454.5
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Most přes Trotinu severovýchodně od obce na polní cestě.
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu