Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:JizeraStanice:Sovenice
Kraj:Středočeský krajORP:Obec:
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:62.40[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-02-033
Plocha povodí:1197.61[km2]Zeměpisné souřadnice:14.987936 v.d.   50.5626968 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho995.41
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení595618
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:20.6[m3s-1][m3s-1]184340414598683
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu