Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:KleniceStanice:Mladá Boleslav
Kraj:Středočeský krajORP:Obec:
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:1.10[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-02-102
Plocha povodí:168.92[km2]Zeměpisné souřadnice:14.9090681 v.d.   50.4105481 s.š.
Nula vodočtu:203.15000000000001[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho360.078
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení32664.7
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.631[m3s-1][m3s-1]1026.536.164.780
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu