Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BlšankaStanice:Stránky
Kraj:Ústecký krajORP:ŽatecObec:Holedeč
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:
Plocha povodí:380.72[km2]Zeměpisné souřadnice:13.5737372 v.d.   50.2921364 s.š.
Nula vodočtu:209.917[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho100.089
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení375123
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.77[m3s-1][m3s-1]21.653.571.6123150
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu