Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BěláStanice:Velký Rečkov
Kraj:Středočeský krajORP:Mladá BoleslavObec:
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:3.39[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-02-0670-0-00-60
Plocha povodí:93.06[km2]Zeměpisné souřadnice:14.9074431 v.d.   50.4935307 s.š.
Nula vodočtu:222.66999999999999[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho490.205
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení20224.3
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.369[m3s-1][m3s-1]3.89.913.624.330
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu