Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Sedlický potokStanice:Leský Mlýn
Kraj:Středočeský krajORP:VlašimObec:
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:10.10[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-02-1080-1-00-20
Plocha povodí:71.59[km2]Zeměpisné souřadnice:15.0875664 v.d.   49.6611158 s.š.
Nula vodočtu:391.38999999999999[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho160.035
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení34
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.316[m3s-1][m3s-1]8.317223440
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu