Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ŽehrovkaStanice:Březina
Kraj:Středočeský krajORP:Mnichovo HradištěObec:Březina
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:0.50[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-02-0300
Plocha povodí:90.28[km2]Zeměpisné souřadnice:15.0423723 v.d.   50.5489537 s.š.
Nula vodočtu:230.08000000000001[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho340.092
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu