Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:VltavaStanice:Praha - Výtoň
Kraj:Hlavní město PrahaORP:Hlavní město PrahaObec:
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:55.20[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-01-0210
Plocha povodí:26947.02[km2]Zeměpisné souřadnice:14.4145546 v.d.   50.0680798 s.š.
Nula vodočtu:186.18000000000001[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:95.9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho8248.1
Bdělost
Pohotovost
Ohrožení
Extrémní ohrožení
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:143[m3s-1][m3s-1]8601770224034504040
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu