Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:StaříčStanice:Lipová-Lázně
Kraj:Olomoucký krajORP:JeseníkObec:Lipová-lázně
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Odry Ostrava
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-04-0860
Plocha povodí:33.59[km2]Zeměpisné souřadnice:17.1430289 v.d.   50.2278784 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho770.224
Bdělost15011.7
Pohotovost17017
Ohrožení19023.1
Extrémní ohrožení23338.4
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.709[m3s-1][m3s-1]3.3512.418.438.450.1
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu