Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BěláStanice:Jeseník
Kraj:Olomoucký krajORP:JeseníkObec:Jeseník
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Odry Ostrava
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-04-0810
Plocha povodí:118.01[km2]Zeměpisné souřadnice:17.2080555 v.d.   50.2271167 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]
Sucho340.698
Bdělost10019.8
Pohotovost13033.8
Ohrožení16050.1
Extrémní ohrožení284132
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.25[m3s-1][m3s-1]15.647.567.8132168
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu