Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Újezdec

Název objektu Újezdec
Číslo hydrologického pořadí 4-13-01-1000-0-00
Databankové číslo VB0187
Typ objektu Mělký vrt
Obec Uherský Brod
Katastr Újezdec u Luhačovic
Hydrogeologický rajón 3222
Nadmořská výška odměrného bodu 214.65 [m.n.m.]
Hloubka objektu 10 [m]
Pobočka ČHMÚ Brno

Úroveň hladiny

-

Měřená data

Datum a čas Hladina [m.n.m.]
14.07.2020 06:00 212.7
13.07.2020 06:00 212.71
12.07.2020 06:00 212.73
11.07.2020 06:00 212.76
10.07.2020 06:00 212.78
09.07.2020 06:00 212.8
08.07.2020 06:00 212.83