Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Detail objektu podzemních vod Mrákotín-Praskolesy

Název objektu Mrákotín-Praskolesy
Číslo hydrologického pořadí 4-14-01-0150-0-00
Databankové číslo PB0215
Typ objektu Pramen
Obec Mrákotín
Katastr Praskolesy u Mrákotína
Hydrogeologický rajón 6540
Nadmořská výška odměrného bodu 574 [m.n.m.]
Pobočka ČHMÚ Brno