Evidenční list hlásného profilu č.157 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BlaniceStanice:Radonice I
Kraj:Středočeský krajORP:BenešovObec:Divišov
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Praha
Staničení:1.9[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-03-092
Plocha povodí:541.86[km2]Zeměpisné souřadnice:14,9328169 v.d.   49,7890958 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)24026.614
2.SPA (pohotovost)33053.765Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)40099.059
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]31.160.775.2112130
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
157[ Generováno : 16.04.2021 ]