Evidenční list hlásného profilu č.155a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ChotýšankaStanice:Slověnice
Kraj:Středočeský krajORP:VlašimObec:Slověnice
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:2.99[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-03-091
Plocha povodí:117.11[km2]Zeměpisné souřadnice:14,8886376 v.d.   49,7515485 s.š.
Nula vodočtu:329.407[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:94
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1005.29Slověnice - ústí do Blanice
2.SPA (pohotovost)1309.71Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)16015.286Libež
Průměrný roční stav:25[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.567[m3s-1][m3s-1]11.523.22944.251.5
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
jižně od obce u lávky pro pěší přes řeku, poblíž chatové osady, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
155a[ Generováno : 28.01.2021 ]