Evidenční list hlásného profilu č.97 Stanice kategorie : B

Tok:DračiceStanice:Klikov
Kraj:Jihočeský krajORP:TřeboňObec:Suchdol nad Lužnicí
Provozovatel:Povodí Vltavy
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:2.69[km]Číslo hydrologického pořadí:1-07-02-013
Plocha povodí:153.49[km2]Zeměpisné souřadnice:14,9072231 v.d.   48,9048275 s.š.
Nula vodočtu:[m n. m.]Procento plochy povodí toku:99.6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)20012.5Klikov - ústí do Lužnice
2.SPA (pohotovost)24018.6Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)29029
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.23[m3s-1][m3s-1]8.420285063
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
97[ Generováno : 22.06.2021 ]