Evidenční list hlásného profilu č.10 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ÚpaStanice:Horní Staré Město
Kraj:Královéhradecký krajORP:TrutnovObec:Trutnov
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:53.45[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-02-021
Plocha povodí:144.75[km2]Zeměpisné souřadnice:15,8773902 v.d.   50,5950899 s.š.
Nula vodočtu:445.96[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:28.3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)9033.683Horní Staré Město - Zlíč
2.SPA (pohotovost)11046.272Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)14065.836Bohuslavice pila, Suchovršice - Úpice, Havlovice
Průměrný roční stav:24[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:4.01[m3s-1][m3s-1]33.776.298.9161192
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2x denně
MěÚ Trutnov II.3x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Královéhradeckého kraje
MěÚ Náchod491 405 463
OÚ Suchovršice
obec Úpice
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
22107.07.1997
20701.09.2002
18307.08.2006
18302.06.2013
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
U mostu u hospody U Kousala, pravý břeh.
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
10[ Generováno : 26.02.2021 ]