Evidenční list hlásného profilu č.138b Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SázavaStanice:Havlíčkův Brod - Pohledští Dvořáci
Kraj:VysočinaORP:Havlíčkův BrodObec:Havlíčkův Brod
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:166.85[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-01-039
Plocha povodí:381.29[km2]Zeměpisné souřadnice:15,6140466 v.d.   49,6084514 s.š.
Nula vodočtu:438.53[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:8.7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)18023.579Havlíčkův Brod - Chlístov
2.SPA (pohotovost)21031.421Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)24044.309
Průměrný roční stav:60[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3.38[m3s-1][m3s-1]3364.780.2120139
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denně
MěÚ Havlíčkův Brod II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Světlá nad Sázavou569496620, 724180514
HZS Havlíčkův Brod569421211
VHD Povodí Vltavy Praha257329425, 724067719
CPP ČHMÚ Praha244032315, 244032313
KrÚ kraje Vysočina564602267, 724650117
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
27914.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
300 m nad ústím Břevnického potoka, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
138b[ Generováno : 28.01.2021 ]