Evidenční list hlásného profilu č.366 Stanice kategorie : A

Tok:JevišovkaStanice:Výrovice
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Výrovice
Provozovatel:Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno, ČHMÚ Brno
Staničení:34.32[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-03-029
Plocha povodí:382.04[km2]Zeměpisné souřadnice:16,1109328 v.d.   48,9290509 s.š.
Nula vodočtu:217.81[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:49
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1006.037Výrovice - Bořice
2.SPA (pohotovost)13010.778Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)16015.593
Průměrný roční stav:44[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.665[m3s-1][m3s-1]4.313.119.744.460
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Výrovice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
22026.05.1963
19203.08.1968
16607.06.1965
15413.08.2002
14009.06.1961
14009.06.1956
13903.06.2010
  
[cm]XII. - IV.
25813.03.1963
23829.03.2006
22212.02.1977
22013.02.1962
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
v obci Výrovice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
366[ Generováno : 13.05.2021 ]