Evidenční list hlásného profilu č.367 Stanice kategorie : B

Tok:JevišovkaStanice:Božice
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Božice
Provozovatel:ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:15.37[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-03-043
Plocha povodí:643.79[km2]Zeměpisné souřadnice:16,2855475 v.d.   48,8400809 s.š.
Nula vodočtu:183.61[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:83
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)21011.132Božice - Hrušovany
2.SPA (pohotovost)25017.646Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)29025.663
Průměrný roční stav:96[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.885[m3s-1][m3s-1]5.615.523.655.777
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
14201.07.2006
27013.06.1986
25614.08.2002
23503.08.1968
22908.08.1985
20226.05.1963
25203.06.2010
  
[cm]XII. - IV.
33021.03.1947
28130.03.2006
24422.03.1970
24401.02.1982
24401.02.1979
23803.02.1985
23813.03.1969
  
Popis umístění profilu :
300 m nad mostem v Božicích, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
367[ Generováno : 13.05.2021 ]