Evidenční list hlásného profilu č.399 Stanice kategorie : A

Tok:DyjeStanice:VD Nové Mlýny
Kraj:Jihomoravský krajORP:BřeclavObec:Přítluky
Provozovatel:Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:42.24[km]Číslo hydrologického pořadí:4-17-01-0103-0-00
Plocha povodí:11878.2[km2]Zeměpisné souřadnice:16,7223768 v.d.   48,8573703 s.š.
Nula vodočtu:160.02[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:88
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)377100Nové Mlýny - Ladná
2.SPA (pohotovost)506200Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)604350
Průměrný roční stav:251[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:24.8[m3s-1][m3s-1]160340440690820
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Nové Mlýny II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
62520.07.1997
61215.08.2002
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
49214.04.1994
49019.03.1993
71201.04.2006
  
  
  
  
  
Poznámka :
dosažení SPA se řídí dle průtoku
Popis umístění profilu :
mezi tělesem hráze a mostem, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
399[ Generováno : 13.05.2021 ]