Evidenční list hlásného profilu č.22 Stanice kategorie : B

Tok:Tichá OrliceStanice:Lichkov
Kraj:Pardubický krajORP:KrálíkyObec:Lichkov
Provozovatel:OÚ Lichkov
Centrum automatizovaného sběru dat:VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:92.8[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-02-009
Plocha povodí:65.75[km2]Zeměpisné souřadnice:16,6728195 v.d.   50,0975663 s.š.
Nula vodočtu:522.58[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:8.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1108.1horní tok po Letohrad
2.SPA (pohotovost)15012.1Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)21024Lichkov, Verměřovice
Průměrný roční stav:14[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.09[m3s-1][m3s-1]17.239.952.286.5104
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Lichkov II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Králíky
OÚ Mladkov
OÚ Těchotín
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
35307.07.1997
18908.08.2006
14423.11.2004
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
18901.04.2006
15405.02.2004
14319.03.2005
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u mostu k bývalému státnímu statku v horní části obce, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
22[ Generováno : 13.05.2021 ]