Evidenční list hlásného profilu č.213 Stanice kategorie : B

Tok:Bakovský potokStanice:Velvary
Kraj:Středočeský krajORP:SlanýObec:Velvary
Provozovatel:ČHMÚ Praha
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:9.5[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-02-081
Plocha povodí:292.46[km2]Zeměpisné souřadnice:14,2348501 v.d.   50,2835018 s.š.
Nula vodočtu:182.66[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:70.4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1058.024Velvary - ústí do Vltavy
2.SPA (pohotovost)14515.175Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)17523.514
Průměrný roční stav:39[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0.475[m3s-1][m3s-1]4.717255370
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most v obci přes Bakovský potok, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
213[ Generováno : 13.05.2021 ]