Evidenční list hlásného profilu č.120 Stanice kategorie : A

Tok:VolyňkaStanice:Němětice
Kraj:Jihočeský krajORP:StrakoniceObec:Němětice
Provozovatel:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ České Budějovice
Staničení:8.95[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-02-041
Plocha povodí:383.36[km2]Zeměpisné souřadnice:13,8854887 v.d.   49,197402 s.š.
Nula vodočtu:421.69[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:89.8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)19042.88Němětice - ústí do Otavy
2.SPA (pohotovost)23066.56Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)270101.587Radošovice, Mutěnice
Průměrný roční stav:76[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2.87[m3s-1][m3s-1]3380109196243
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
33403.09.1888
32112.08.2002
29708.07.1954
28120.05.1977
27301.05.1995
27108.07.1955
26601.08.1977
26010.09.1955
[cm]XII. - IV.
24409.02.1958
23021.12.1993
22029.02.1960
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most na trase Němětice - Strakonice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
120[ Generováno : 13.05.2021 ]