Evidenční list hlásného profilu č.33 Stanice kategorie : B

Tok:LoučnáStanice:Cerekvice nad Loučnou
Kraj:Pardubický krajORP:LitomyšlObec:Cerekvice nad Loučnou
Provozovatel:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatizovaného sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:52.9[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-02-040
Plocha povodí:355.94[km2]Zeměpisné souřadnice:16,2124709 v.d.   49,9008215 s.š.
Nula vodočtu:287.57[m n. m.]Procento plochy povodí toku:48.5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
1.SPA (bdělost)1008.223okres Ústí nad Orlicí - Čeradice
2.SPA (pohotovost)15015.189Kritické místo:
3.SPA (ohrožení)20022.936Vysoké Mýto
Průměrný roční stav:47[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1.79[m3s-1][m3s-1]8.782331.355.968.9
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Cerekvice nad Loučnou II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ LitomyšlMěÚ Vysoké Mýto, Magistrát města Pardubic
OÚ Hrušová
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
32608.07.1997
22603.07.1971
21521.07.1997
21503.06.2010
18721.07.2001
15908.08.2006
14922.07.2009
  
[cm]XII. - IV.
28929.03.2006
21619.03.2005
20829.02.2012
20628.01.2003
18131.01.2003
  
  
  
Popis umístění profilu :
u hřiště, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
33[ Generováno : 22.06.2021 ]