Evidenční list operativního profilu Stanice kategorie : C

Tok:BerounkaStanice:Praha - Radotín
Kraj:Hlavní město PrahaORP:Hlavní město PrahaObec:
Provozovatel:
Centrum automatizovaného sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-05-031
Plocha povodí:8781.55[km2]Zeměpisné souřadnice:14,3604286 v.d.   49,9799124 s.š.
Nula vodočtu:190[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99.2
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3s-1]
Sucho788.86
1.SPA (bdělost)
2.SPA (pohotovost)
3.SPA (ohrožení)
3.SPA (extrémní povodeň)6041329
Průměrný roční stav:124[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:38.1[m3s-1][m3s-1]29864883313291577
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu